50.000 SOCIALE WONINGEN, DAT BETEKENT 160 MWP AAN ZONNEPANELEN

Met veel trots kunnen we u meedelen dat de aanbesteding van ASTER, de coöperatieve vennootschap van de Vlaamse sociale huisvestingssector, voor het plaatsen en onderhouden van zonnepanelen op meer dan 50.000 sociale woningen verspreid over heel Vlaanderen, aan EGS is toegewezen. Het is het grootste zonnepanelenproject ooit in Vlaanderen: nooit eerder werd zo veel geïnvesteerd in zonne-energie, worden zo veel zonnepanelen gelegd, worden er zo veel daken ingezet en zijn er zo veel mensen betrokken bij één project.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *